การรับประกันสินค้า

 

ารรับประกันสินค้าของทางร้านนั้น จัดทำเพื่อเป็นการสร้าง "ความมั่นใจ" ให้กับคุณลูกค้า ที่ซื้อหรือกำลังจะซื้อสินค้าของทางร้าน ว่าสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง โดยปราศจากปัญหา เพื่อต้องการเพียงเพื่อให้คุณลูกค้าพอใจ ในบริการของทางร้าน โดยตั้งอยู่บนหลักเกณท์ของความ "ยุติธรรม" ทั้งด้านคุณลูกค้า และ ทางร้าน

 

"เพื่อเป็นการรักษา สิทธิของคุณลูกค้า กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน" 

 

โดยรายละเอียดของการรับประกันมีดังนี้

 

 1. สินค้าทุกชิ้นที่ได้จากทางร้านนั้น จะมีรับประกันระบบ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ยกเว้นระบบวัดแสงที่จะรับประกัน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับของ ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์หรือ รับด้วยตนเอง ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย จากสาเหตุ ความบกพร่องในตัวสินค้าเอง ทางร้านจะยินดี คืนเงิน, ซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ โดยผู้ซื้อจะต้องแจ้งทางร้านในระยะเวลา 10 วันหลังจากได้รับของ

หากผู้ซื้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในระบบการทำงานของสินค้า สามารถนำสินค้าเขามาตรวจเช็คด้วยตนเองได้ หรือสามารถส่งกลับมาตรวจสอบได้ หากไม่สะดวกในการเดินทาง แต่ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด ในกรณีที่สินค้าไม่ได้มีปัญหาใดๆ หรือ สินค้านั้นไม่ได้อยู่ในระยะประกันแล้ว

 

2. เมื่อคุณลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว จะต้องตวจสอบสินค้านั้นด้วยตนเองอีกครั้ง  หากพบข้อบกพร่อง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้า จะต้องแจ้งทางร้านทางข้อมูลที่แจ้งไว้ข้างล่างนี้ ให้ทราบก่อน และห้ามดำเนินการแก้ไข ด้วยตนเอง เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สินค้านั้น ชำรุดโดยที่ท่านอาจจะไม่ได้ตังใจและจะนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้ระยะประกันนั้นสิ้นสุดลงทันที

 

3. เมื่อทางคุณลูกค้าได้ส่งสินค้าคืนถึงร้านแล้ว ทางร้านจะทำการตรวจสอบสภาพว่าอยู่ในสภาพเดิมเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 3 วัน หลังจากทราบผล

 

4. ความเสียหายในการจัดส่ง เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของทางร้าน และ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบปัญหา ที่เกิดจากการแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งผิด 

 

5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือไม่คืนสินค้า ที่เกิดจาก การสั่งซื้อสินค้าที่ผิดรายการ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 

6. สินค้าฝากขาย จะไม่มีประกัน และจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางร้าน ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

7. สินค้าทุกชิ้นทางร้านรับประกันการใช้งาน แต่ไม่รับประความพึงพอใจ เมื่อได้รับสินค้าแล้ว คุณลูกค้าจะ พึงพอใจหรือไม่  /ใช้แล้วไม่ถูกใจ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ต้องสอบถามข้อสงสัย ข้อมูลสินค้า และหาข้อมูลต่างๆ ของสินค้าให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางร้านยินดีบริการให้ข้อมูลสินค้า

 

 

เงื่อนไขที่ทำให้สินค้าสิ้นสุดระยะประกัน และอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางร้าน

  • สินค้าดังกล่าวไม่ได้มาเป็นสินค้าของทางร้าน

  • ระยะเวลาการแจ้งปัญหาสินค้านั้นเกิน 10 วัน 

  • สินค้าเกิดเสียหายจากคุณลูกค้าเอง เช่น ทำตก,หล่น,เปียกน้ำ หรือ จากการใช้งานที่ผิดวิธี 

  • สินค้านั้นถูกดัดแปลง แก้ไข โดยลูกค้า หรือ บุคคลหนึ่ง บุคคลใด ที่ไม่ใช่ผูที่ได้รับอนุญาติจากทางร้าน

  •  ตรวจพบว่า มีการแจ้งข้อมูลสภาพสินค้าอันเป็นเท็จ

 

หากมีข้อสงสัยใดๆ ได้โปรดติดต่อทางร้านได้ตลอดเวลา

 

 

 ข้อมูลติดต่อในการแจ้งติดต่อได้ที่ .. คุณหนุ่ม กล้องฟิล์ม  081-616-5665 (24 hr)

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now